घरभाडा लिने बारे सूचना !!

अार्थिक वर्ष

प्रदेश योजना आयोग ,प्रदेश नम १ को कार्यालयलाइ घर भाडामा लिने आवश्यक सम्बन्धमा प्रकाशित गरिएको सूचना 

बिस्तृत जानकारीको लागि तलको फाइल हेर्नुहोला |