प्रमुख सचिव श्री केदार न्यौपानेज्यूको स्वागत कार्यक्रमका केही झलकहरु