अन्तरक्रिया कार्यक्रमका झलकहरु !!

अार्थिक वर्ष

मिति २०७५।४।१७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपिरषदको कार्यालयका सचिव श्री लक्ष्मण मैनालीज्यूको नेतृत्वमा स‌ंघका विभिन्न मन्त्रालयवाट अाउनु भएका सहसचिवज्यूहरुसंग मुख्पमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयका प्रमुख सचिव श्री सुरेश प्रधान लगायत प्रदेशका सवै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरु तथा अन्य महत्वपूर्ण निकायवाट अाउनु भएको पदाधिकारीहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो | सोहि कार्यक्रमका केहि झलकहरु