OCMCM News/Notices

मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कार्य विभाजन
मन्त्री र राज्यमन्त्रीज्यूहरुको कार्यविभाजन
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (संशोधित)
JDS Scholarship Program मा निवेदन सम्बन्धी सूचना
सम्पत्ती विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।
“जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम” सम्बन्धी सूचना
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
अनलाइन सरुवा माग फारामका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
नीति तथा कार्यक्रम – 2078/79
Australia Awards
Vacancy Announcement Provincial Support Programme (PSP), Province-1