प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

महेन्द्र बहादुर गुरुङ्ग

महेन्द्र बहादुर गुरुङ्ग
आर्थिक सल्लाहकार