प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Uncategorized
Covid-19 Update 2077-08-26
Covid-19 Update 2077-08-23
Covid-19 Update 2077-08-22
Covid-19 Update 2077-08-14
घर भाडा सम्बन्धमा ।
CoVID-19 Update 2077-01-12
सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।
श्रीमान् प्रमुख सचिवज्यूको पदबहाली
Episode 5 जनतासंग मुख्य मन्त्री प्रदेश १