प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice, खरिद सम्बन्धी सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
क्याटलक विधि मार्फत विद्युतीय सवारी साधन खरिदको सूचना
निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना