प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice, खरिद सम्बन्धी सूचना
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
आवश्यक मेशिनरी सामान खरिदको संशोधित सूचना
आवश्यक मेशिनरी सामान खरिदको सूचना
परामर्शदाताका लागि आशयपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना