प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

खरिद सम्बन्धी सूचना
आवश्यक मेशिनरी सामान खरिदको संशोधित सूचना
आवश्यक मेशिनरी सामान खरिदको सूचना
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
फर्निचर खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्रकाे सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना