प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

staffs-list
किशोर कुमार चौधरी
डा. रामप्रसाद घिमिरे