प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Photo Slide
प्रदेश नं. १ सरकारको दोस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम
प्रदेश नं. १ सरकारको दोस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम
Photo Feature 3
Photo Feature 2
Photo Feature 1