प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

News, Notice
सूचना संशोधन सम्बन्धमा ।
खर्च विवरण सार्वजनिकिकरण
कर्मचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
खर्च विवरण सार्वजनिकिकरण
हलुका सवारी चालकको पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना ।
श्रीमान् प्रमुख सचिवज्यूको पदबहाली
खर्च नहुने बजेट सम्बन्धी छ्लफल कार्यक्रम
शुभकामना सन्देश