प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice
अनलाइन सरुवा माग फारामका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
नीति तथा कार्यक्रम – 2078/79
Australia Awards
Vacancy Announcement Provincial Support Programme (PSP), Province-1
अध्ययन छात्रवृत्तिमा निवेदन सम्बन्धी सूचना
प्रदेश राजपत्रमा अतिरिक्तांक गरी प्रकाशित
प्रदेश सरकारको ३ वर्ष
सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा ।