प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

News, Notice
खर्च विवरण सार्वजनिकिकरण
कर्मचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
खर्च विवरण सार्वजनिकिकरण
हलुका सवारी चालकको पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना ।
खर्च नहुने बजेट सम्बन्धी छ्लफल कार्यक्रम
योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५