News

ह.स.चा. को नतिजा

ह.स.चा. का लागि स्वीकृत आवेदकहरुको नामावली

सूचना संशोधन सम्बन्धमा ।

खर्च विवरण सार्वजनिकिकरण

बैशाख महिनासम्मको खर्च विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुकोस् ।

कर्मचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

कर्मचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

खर्च विवरण सार्वजनिकिकरण

चैत्र महिनासम्मको खर्च विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुकोस् ।

हलुका सवारी चालकको पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना ।

हलुका सवारी चालकको पदपुर्ती सम्बन्धी विवरण पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हलुका सवारी चालकको पदपुर्ती सम्बन्धी फाराम डाउनलोडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हलुका सवारी चालकको पदपुर्ती सम्बन्धी प्रवेश

खर्च नहुने बजेट सम्बन्धी छ्लफल कार्यक्रम

मिति २०७६।०१।१० गते माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा “खर्च नहुने बजेट” सम्बन्धी छ्लफल कार्यक्रम

योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५