प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice, PLGSP
परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी सूचना
२०७८ माघ देखि चैत्रसम्म सम्पादित प्रमुख कृयाकलापहरु
यथाशिघ्र रमाना दिने सम्बन्धमा ।
सच्याइएको ।
सूची दर्ता गरारउने सम्बन्धि सूचना
EOI for Social Database