Media Center

“प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोष” मा रकम जम्मा गर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बैंक खाता नं. परिवर्तन भएको सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारी समायोजन तथा काज सम्बन्धमा ।

नीति तथा कार्यक्रम २०७७-०७८

नीति तथा कार्यक्रम २०७७-०७८

घर भाडा सम्बन्धमा ।

घर भाडा सम्बन्धमा ।

ल्यापटप तथा फायरवाल खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्रको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

प्रदेश सरकारको दुई वर्ष – प्रमुख उपलब्धि

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र अनुदान सहयोगका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।