Media Center

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

परामर्शदाताका लागि आशयपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

प्रदेश नं. १ सरकारको सम्पूर्ण प्रदेशबासीमा आव्हान

प्रदेश नं. १ सरकारको सम्पूर्ण प्रदेशबासीमा आव्हान

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारी समायोजन तथा काज सम्बन्धमा ।

नीति तथा कार्यक्रम २०७७-०७८

नीति तथा कार्यक्रम २०७७-०७८

घर भाडा सम्बन्धमा ।

घर भाडा सम्बन्धमा ।

ल्यापटप तथा फायरवाल खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्रको ठेक्का रद्द गरिएको सूचना