प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Gallery
प्रदेश समन्वय परिषद् तेस्रो बैठकको केही झलक
‍औधोगिक ग्राम हस्तान्तरण कार्यक्रम
प्रदेश समन्वय परिषद्, दोस्रो बैठक
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित छलफल