प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

Notice, छात्रवृत्ति/तालिम, सेवाकालिन तालिम
मिति २०७९-०८-११ मा बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
२०७९ सालको प्रदेश नं. १ का सार्वजनिक बिदा तथा पर्वहरु
मिति २०७९-०६-२७ मा बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु