Author: Post Admin

Australia Awards

Vacancy Announcement Provincial Support Programme (PSP), Province-1

Provincial Support Programme (PSP) is a joint initiative of the Government of Switzerland and the Government of Nepal with Office of the Chief Minister and Council of Ministers (OCMCM) of

अध्ययन छात्रवृत्तिमा निवेदन सम्बन्धी सूचना

अध्ययन छात्रवृत्तिमा निवेदन सम्बन्धी सूचना

प्रदेश राजपत्रमा अतिरिक्तांक गरी प्रकाशित

प्रदेश राजपत्रमा अतिरिक्तांक गरी प्रकाशित

श्रीमान् प्रमुख सचिव सुमनराज अर्यालज्यूको स्वागत कार्यक्रमको एक झलक

प्रदेश सरकारको ३ वर्ष

कोरोना जनसुरक्षा कोष आम्दानी खर्चको विवरण

२०७७ साल माघ महिना

Covid-19 Update 2077-11-04

Covid-19 Update 2077-10-03

प्रदेश सरकार स्थापनाको तेस्रो वर्षको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहका केही झलकहरु