Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको परिचय

माननीय राजेन्द्र कुमार राई प्रदेश नम्बर १ का वर्तमान मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी (प्यासी)द्वारा नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार माननीय राजेन्द्र कुमार राईलाई मिति २०७८।०७।१६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भयो।