अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।