अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको निमन्त्रणा सम्बन्धमा ।