प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

२०७९।०१।२५ गते बसेको मानव अधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको निर्णयहरु

शिर्षक मिति कागजात
बैठकको निर्णयहरु २०७९।०१।२५