प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

२०७८।०८।१५ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु

शिर्षक मिति कागजात
२०७८।०८।१५ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयहरु २०७८।०८।१५