प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

स्थानीय तहको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) मूलप्रवाहीकरण प्रक्रियामा सहजिकरणका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण (ToT)तालिम कार्यक्रम सम्पन्न !

PCGG:: मिति २०७७/११/२२ गते प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश नं. १ आयोजनामा स्थानीय तहको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) मूलप्रवाहीकरण प्रक्रियामा सहजिकरणका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम NPM श्री चिरन्जीवी तिम्सिनाको प्रमुख आतिथ्य र निर्देशक श्री गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा इटहरीमा सम्पन्न भयो । सो कार्यक्रममा ३१ जना सहभागी रहेका थिए |

#PLGSP,GESI,GRB,Province 1