प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा ।

sewakalin-talim-suchana

शिर्षक मिति कागजात
सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षाथी मनोनयन फाराम २०७७-१०-०७