प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापाको सूचना

शिर्षक मिति कागजात
सूचना २०७६-१०-१०
फाराम २०७६-१०-१०