प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

information-officer-notice