प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

हाम्रो सम्पर्क विवरण

  • मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

  • प्रदेश नं. १, विराटनगर

  • +977-021-475166

  • info.ocmcm@p1.gov.np