प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सम्पत्ती विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।

notice-sampati-bibaran-1