प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।

sampati-bibaran-local-levels