प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

समायोजन संसोधन सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०७७-०३-१२ को सूचना

समायोजन संसोधन सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०७७-०३-१२ को सूचना

शिर्षक मिति कागजात
समायोजन संसोधन सम्बन्धमा २०७७-०३-१२