प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

श्रीमान् प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेज्यूको स्वागत कार्यक्रम