प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

श्रीमान् प्रमुख सचिवज्यूको पदबहाली

श्रीमान् प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीज्यूको पदबहाली