प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

यस कार्यालयको मिति २०७८-१२-०१ देखि २०७८-१२-१५ सम्म भएका सरुवा, कामकाज, काजफिर्ता तथा पदस्थापन भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

शिर्षक मिति कागजात
कर्मचारीहरुको विवरण २०७८-१२-०१ देखि २०७८-१२-१५