Provincial Government

Office of the Chief Minister and Council of Ministers

प्रदेश नं. १, विराटनगर

यस कार्यालयको मिति २०७८।०७।१४ को निर्णयानुसार सरुवा भएका कर्मचारीहरुको विवरण

saruwa-list-province-1

डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।