प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

यस कार्यालयको मिति २०७८।११।०४ को निर्णयानुसार कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

शिर्षक मिति कागजात
कर्मचारीहरुको विवरण २०७८।११।०४