प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

यस कार्यालयको मिति २०७८।११।१२ को निर्णयानुसार कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

शिर्षक मिति कागजात
कर्मचारीहरुको विवरण २०७८।११।१२
कर्मचारीहरुको विवरण २०७८।११।१२
कर्मचारीहरुको विवरण २०७८।११।१२
कर्मचारीहरुको विवरण २०७८।११।१२