प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्यज्यूहरू ।