प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रम ।