प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मा. मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईज्यूद्वारा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिव श्री विनोद प्रकाश सिंहज्यूको बिदाईमा मायाको चिनो प्रदान गर्नुहुदै ।