प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७/०७८–२०८१/०८२)

शिर्षक मिति कागजात
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७७/०७८–२०८१/०८२