प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

माननीय पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूहरु तथा माननीय पूर्व राज्यमन्त्रीज्यूहरुको आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण

शिर्षक मिति कागजात
माननीय पूर्व मुख्यमन्त्री श्री शेरधन राईज्यूको सम्पत्ति विवरण २०७७-०९-०१
माननीय पूर्व मन्त्री श्री हिक्मतकुमार कार्कीज्यूको सम्पत्ति विवरण २०७७-०९-०१
माननीय पूर्व मन्त्री श्री इन्द्र बहादुर आङबोज्यूको सम्पत्ति विवरण २०७७-०९-०१
माननीय पूर्व मन्त्री श्री जीवन घिमिरेज्यूको सम्पत्ति विवरण २०७७-०९-०१
माननीय पूर्व मन्त्री श्री जगदीश कुशियैतज्यूको सम्पत्ति विवरण २०७७-०९-०१
माननीय पूर्व राज्यमन्त्री श्री राम बहादुर मगरज्यूको सम्पत्ति विवरण २०७७-०९-०१
माननीय पूर्व राज्यमन्त्री श्री अम्बिर बहादुर गुरुङज्यूको सम्पत्ति विवरण २०७७-०९-०१
माननीय पूर्व राज्यमन्त्री श्री जसमाया गजमेरज्यूको सम्पत्ति विवरण २०७७-०९-०१
माननीय पूर्व राज्यमन्त्री श्री बिजय कुमार विश्वासज्यूको सम्पत्ति विवरण २०७७-०९-०१