प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पदमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

शिर्षक मिति कागजात
प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पदमा पदपूर्ती सम्बन्धी विस्तृत सूचना २०७६-०९-०२
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पदमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना २०७६-०९-०२
कार्यकारी निर्देशक छनौट कार्यविधि, २०७६