प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश सरकारको ३ वर्ष

शिर्षक मिति कागजात
प्रदेश सरकारको ३ वर्ष २०७७-११-०५