प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

‘प्रदेश सरकारको प्रमुख उपलब्धि’ पुस्तक सार्वजनिकिकरण