प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदको सिफारिसका लागि उम्मेदवारहरु सूचिकृत गरिएको सूचना

ceo-selection-notice