प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा मिति २०७७-०२-१३ गते रकम जम्मा गर्नु हुने संस्था तथा महानुभावहरुको विवरण

प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा मिति २०७७-०२-१३ गते रकम जम्मा गर्नु हुने संस्था तथा महानुभावहरुको विवरण

शिर्षक मिति कागजात