प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

प्रदेश नं. १ का स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखज्यूहरूका लागि आयोजित ‘संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्तरतह समन्वय विषयक छलफल कार्यक्रम’मा माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसहित सभामुख तथा मन्त्रीज्यूहरू ।